InFF Commitees

- Advisory Committee:

Dr. Prabhat Kumar (IAS)
Dr. Shrikant Baldi (IAS)
Dr. P. C. Parmar (IAS)
Dr. Deepak Trivedi. (IAS)
Sh. Annido Majumdar(IAS)

- Co-ordination Committee:

Dr. A. K. Shrivastva
Sh. V. P. Singh
Sh. Harinder Kumar
Sh. Baldev Sharma
Dr. Deepender
Sh. Rakesh Kr Sharma

- Legal Adviser Committee:

Mr. Advo Rajnish

- International Tour Committee:

Dr. Prabhat Kumar
Dr. Pradeep Singh
Sh. Tilak Raj Sharma
Sh. Rajesh Kumar
Sh. Arvind Kr Singh

- Technical Committee:

Sh. Ashok Kumar
Sh. Dinesh Deswal
Sh. Subhash Chander
Sh. Sandeep Kr Verma
Sh. Vishal Sonkar
Sh. Jitender Singh

- College Level Development Committee:

Sh. C P Tyagi
Dr. Deepender, MDU University
Dr. V. Kaushal, RSTM Nagpur University
Dr. Harmanpreet Kaur, Lovelly University
Dr. Jitender Thakur ,Nagpur University
Prof. Sanjay Tirathkar,Amravati University
Mrs. SurJit Kaur, Kashmir University
Dr. Pramod Kr Sethi, Delhi University
Ch. Raj Kumar, Ch CS University
Sh. Dutta, Delhi University

- School Level Development Committee:

Sh. Harinder Kumar, Delhi
Sh. Yogesh Kumar, Delhi
Sh. Rajesh Kumar,Delhi
Sh. Kanhiya, UP
Sh. Manoj Mishira, Gujrat
Sh. Pankaj Raj, UK
Sh. Kishor Mehra, Chhatishgarh
Sh. Neeraj Sharma, HP
Sh. P Johny, Karnatka

- Master Trainer Committee:

Sh. Subash Chander
Sh. Dinesh Deshwal
Sh. Ashok Kumar
Sh. Sandeep Ku Verma
Sh. Jitender Singh
Sh. Vishal Sonkar
Sh. Manoj Mishira
Sh. Vinod Sonkar
Sh. Rajesh Kumar
Mrs. Richa
Ms. Sushma
Sh. M Naugain

-Special Olympic & Paralympic Committee:

Sh. Dinesh Deswal
Sh. Tilak Raj Sharma
Sh. Jitender Singh
Mrs. Richa

-Olympic Committee:

Sh. Baldev Sharma
Sh. Sandeep Shekhawat
Dr. Neeraj Kumar
Sh. Ashok Kumar

Share This !